Smärta i axel

Ont i axel är ett vanligt förekommande besvär för både män och kvinnor. Det finns olika typer av axelsmärta och symtomen kan variera från lätta obehag till kraftiga hugg och rörelseinskränkningar. Ont i axel behandlas inom vården eller av övriga yrkesgrupper som naprapat eller kiropraktor. 

Axelleden är kroppens mest flexibla led. Det är en kulled som bildas av skulderbladets ledskål cavitas glenoidalis och överarmsbenets huvud caput humeri.

Axelleden stabiliseras av två leder och 4 muskler. AC (acromioclavicularleden), SC (sternoclavicularleden) samt av rotatorkuffens fyra muskler. Axelleden omges även av bursor (slemsäckar) som minskar friktionen mellan de olika strukturerna i leden. 

Varför får vi ont i axlarna?

 

 

 

Samtidigt som axeln är kroppens mest flexibla led är den också kroppens mest komplexa led. Det är en led med väldigt mycket rörlighet men samtidigt högt krav på stabilitet. Denna kombination gör att axeln är en vanlig lokalisation för smärta eftersom det är många strukturer som måste samverka för att axelns funktion ska fungera optimalt. Om man har en axel som inte fungerar optimalt gällande stabilitet, styrka och flexibilitet kan det förutom den påverkade axeln skapa problem även på andra ställen.

 

Olika typer av smärta i axel

Det finns flera olika axeldiagnoser och var och en har sina egna unika symtom. Nedan är några vanliga axeldiagnoser och deras typiska symtombild:

1. Frusen axel (Adhesive Capsulitis):

Symtom: Frusen axel kännetecknas av gradvis ökande smärta och stelhet i axeln. Rörligheten blir successivt begränsad, och det kan vara svårt att utföra vanliga rörelser som att borsta håret eller sätta på sig kläder. Smärtan och stelheten kan vara särskilt märkbar på natten.

2. Rotatorkuffsskada (Rotator Cuff Injury):

Symtom: Rotatorkuffsskador kan variera från milda till allvarliga. Vanliga symtom inkluderar smärta vid axeln, svaghet i armen och minskad rörlighet. Smärtan kan förvärras när du försöker lyfta armen eller utföra rörelser som kräver styrka från rotatorkuffsmusklerna.

3. Bursit i axeln (Shoulder Bursitis):

Symtom: Bursit i axeln orsakar smärta och svullnad i axelområdet. Smärtan kan förvärras när du försöker lyfta armen eller röra den i vissa riktningar. Ibland kan det även finnas en viss rodnad eller värme i det drabbade området.

4. SLAP-lesion (Superior Labrum Anterior to Posterior):

Symtom: SLAP-lesioner är skador på labrumet i axeln, vanligtvis i det övre främre området. Symtomen kan inkludera smärta vid axeln, känsla av instabilitet i axeln, och svårigheter att lyfta armen eller utföra rörelser över huvudet. Det kan också förekomma knäppande eller klickande ljud i axeln.

5. Impingement-syndrom:

Symtom: Impingement-syndrom uppstår när rotatorkuffsmusklerna komprimeras eller kläms i axeln. Vanliga symtom inkluderar smärta i axeln, särskilt när du lyfter armen eller rör den i vissa riktningar. Smärtan kan vara värst vid vissa vinklar av rörelse.

Det är viktigt att notera att symtomen kan variera i intensitet och karaktär från person till person och att tidig diagnos och behandling är avgörande för att hantera axelproblem effektivt. Om du upplever några av dessa symtom är det klokt att konsultera en Naprapat eller annan specialist för en noggrann bedömning och en individuell behandlingsplan.

 

Behandling av axelsmärta

Axelsmärta är ett vanligt problem som kan påverka din förmåga att utföra dagliga aktiviteter och begränsa din rörlighet. Manuell behandling är en effektiv metod för att lindra smärta och återställa funktionen i en skadad axel. Här är en översikt över manuell behandling för vanliga axelsmärtor:

1. Klinisk Undersökning:

Innan manuell behandling påbörjas, utför en licensierad sjukvårdspersonal, såsom en naprapat eller fysioterapeut, en grundlig klinisk undersökning. Detta inkluderar att bedöma rörligheten, styrkan och smärtnivån i din axel. Det hjälper till att fastställa en exakt diagnos och skapa en individuell behandlingsplan.

2. Manuell Terapi:

Manuell terapi är en hands-on-ansats där terapeuten använder olika tekniker för att förbättra rörligheten och lindra smärta i axeln. Det kan inkludera:

 • Massage: Massagemetoder kan användas för att mjuka upp muskler och minska spänningar i området. Detta kan förbättra cirkulationen och minska smärta.

 • Stretching: Specifika axelstretchövningar kan användas för att förbättra rörligheten och minska stelhet.

 • Ledmobilisering: Genom mjuka och kontrollerade rörelser kan terapeuten hjälpa till att öka ledens rörlighet och minska eventuell klämning eller impingement.

3. Styrke- och Stabilitetsövningar:

Efter manuell behandling kan terapeuten rekommendera ett träningsprogram för att stärka musklerna kring axeln. Detta hjälper till att förhindra återkommande smärta och förbättra axelns stabilitet.

4. Rådgivning och Utbildning:

En viktig del av manuell behandling är att ge råd om korrekt kroppsmekanik och ergonomi för att undvika överbelastning av axeln. Du kan också få råd om att göra livsstilsändringar som kan påverka din axelhälsa positivt.

5. Återhämtning och Uppföljning:

Efter manuell behandling är det viktigt att följa rekommendationer för återhämtning. Det kan inkludera vila, is eller värmebehandling och användning av övningar hemma. Uppföljande besök hos Naprapat kan vara nödvändiga för att övervaka framsteg och justera behandlingsplanen vid behov.

Manuell behandling av axelsmärta är ett beprövat och effektivt sätt att återfå rörlighet och minska smärta. Det är viktigt att konsultera en professionell vårdgivare för en noggrann bedömning och skräddarsydd behandlingsplan om du upplever axelsmärta. Med rätt behandling och engagemang kan du återgå till en smärtfri och aktiv livsstil.

 

Övningar vid ont i axel 

Det är viktigt att jobba proaktivt för att försöka undvika nacksmärta, och andra vanligt förekommande arbetsrelaterade besvär, redan innan de uppstår. Det är alltid lättare att förebygga besvär än att tvingas till rehabträning.

Här är några övningar som kan hjälpa till att lindra smärta i axeln, förbättra rörligheten och stärka de omgivande musklerna. Innan du börjar något nytt träningsprogram är det viktigt att rådgöra med en Naprapat eller fysioterapeut för att säkerställa att övningarna är säkra och lämpliga för din situation.

1. Pendelövningar:

 • Hur man gör det: Stå framåtlutad med den drabbade armen hängande nedåt. Försiktigt gunga armen i små cirklar framåt och bakåt, sedan från sida till sida. Detta hjälper till att öka rörligheten i axeln och minska stelhet.
 • Antal repetitioner: Gör 10-15 cirkulära rörelser åt varje håll.

2. Sidolyft:

 • Hur man gör det: Ligg på din sida med den drabbade axeln uppåt. Håll en lätt hantel eller vikt i den handen. Lyft långsamt armen upp mot taket och sänk den sedan tillbaka till din sida.
 • Antal repetitioner: Utför 2-3 set med 10-12 repetitioner.

3. Bakre axelstretch:

 • Hur man gör det: Stå eller sitt upprätt. Lyft den drabbade armen över bröstet och böj armbågen så att din hand trycker mot din axelblad. Använd den andra handen för att försiktigt trycka på den drabbade armbågen mot din rygg.
 • **Håll i 15-20 sekunder och upprepa 3-4 gånger.

4. Rotatorkuffsstärkning:

 • Hur man gör det: Sitt eller stå med armbågen böjd i 90 grader och underarmen längs kroppen. Håll en gummiband fast mellan händerna. Rotera den drabbade armen utåt och sedan långsamt tillbaka in mot kroppen.
 • Antal repetitioner: Utför 2-3 set med 10-12 repetitioner.

5. Ytterligare stärkande övningar: Andra övningar som kan vara fördelaktiga inkluderar axellyft med hantlar eller en skivstång, bänkpress och tricepsförlängningar.

Det är viktigt att börja med lättare vikter och gradvis öka motståndet när styrkan och smärttåligheten ökar. Kom ihåg att smärtlindring och förbättring i axelns rörlighet kan ta tid, så var tålamodig och konsistent med dina övningar. Om smärtan inte förbättras eller förvärras, se till att konsultera en läkare eller en fysioterapeut för ytterligare utvärdering och vägledning.

 

LÄS MER:  Vilovecka. Varför det är viktigt.