Vad är Naparapti?

Naprapati är en form av manuell terapi som enligt Socialstyrelsen tillhör svensk hälso- och sjukvård. Namnet naprapati kommer från det tjeckiska ordet ”napravit” och syftar till begreppet ”korrigera orsak till lidande”.

Naprapatin grundades i början av 1900-talet av Dr. Oakley Smith. Han arbetade från början tillsammans med kiropraktorer. Dr. Oakley Smith valde senare (1907) att starta en egen utbildning, Oakley Smith School of Naprapathy i Chicago.

Anledningen till detta var att Smith tyckte att orsaken till smärta och besvär var mer komplext än att bara handla om kotor och deras position. Han menade att orsaken till smärta berodde på bindvävsförändringar och spänningstillstånd i omgivande mjukdelar.

Naprapatin i Skandinavien växte genom Sveriges första naprapat, Björn J´son Berg, som senare (1970) startade Naprapathögskolan i Stockholm.

Sedan 1994 är naprapat ett s.k legitimationsyrke. Efter en 5-årig heltidsutbildning inklusive ett års praktiktjänstgöring, kan ansökan om legitimation göras hos Socialstyrelsen.
År 2007 fattades beslut om att göra naprapat till en skyddad yrkestitel. En legitimerad naprapat arbetar enligt samma lagar och förordningar som övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Idag har Svenska Naprapatförbundet nära 1200 medlemmar. De flesta naprapater driver egna kliniker eller jobbar som anställda på kliniker och inom idrottsföreningar.

 

Vad är Kiropraktik?

Kiropraktik är en form av manuell terapi vars syfte är är att förebygga, behandla och rehabilitera besvär och smärtor. Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ”att göra för hand”.

Kiropraktik har utövats sedan slutet av 1800-talet, då D.D Palmer satte ett samband mellan ryggradens funktion och nervsystemet.

Kiropraktorprogrammet i Stockholm är en 5-årig heltidsutbildning. Utbildningen är legitimationsgrundande. Sverige fick sin första kiropraktor år 1921 och Diplomerade Kiropraktor. Föreningen grundades år 1936. Denna förening blev sedermera Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Gruppen fick statlig legitimation av Riksdagen år 1989.

I dagsläget har kiropraktiken blivit en integrerad del av svensk hälso- och sjukvård vid behandling av rörelseapparaten. Kiropraktorer jobbar landstingsanslutet inom vården eller bedriver egen privat verksamhet.

Vad är det för skillnad på naprapat och kiropraktor?

Både Kiropraktik och Naprapati hjälper människor med smärta i rörelseapparaten. Du får en diagnos på dina besvär och lämplig behandling oavsett yrkesgrupp.

Det som skiljer en naprapat mot en kiropraktor varierar från terapeut till terapeut. Generellt sagt är den stora skillnaden mellan yrkesgrupperna på vilket sätt terapeuten väljer att behandla och rehabilitera patienten.

Hos en naprapat får du ofta en behandling som kombinerar olika behandlingstekniker. Exakt vilken typ av behandling och vilka behandlingstekniker som används varierar beroende på patient och besvär.

Ledjustering, mobilisering, massage, triggerpunktsbehandling och hjälp med rehabiliterande övningar är exempel på behandlingar hos en naprapat.

Kiropraktorer jobbar främst med ledjustering. De har även kompetens inom mjukdelsbehandling.

Ett besök hos en naprapat

Se exempel på ett besök hos en naprapat i film nedan.

LÄS MER:  Behandla ont i ländryggen